15.02.2017

Michałkowice: nowe połączenie drogowe ul. Michałkowickiej i ul. Zwycięstwa

Ostatnio wspominałem o planach połączenia ul. Michałkowickiej i ul. Zwycięstwa w Michałkowicach. Po przekazaniu środków na styczniowej Sesji Rady Miasta ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez Wykonawcę". Na mapce możemy zobaczyć jak ma przebiegać nowe połączenie drogowe. Koncepcja zakłada budowę drogi z kanalizacją deszczową, oświetleniem i ciągiem pieszo-rowerowym. 

To bardzo ważna inwestycja dla Michałkowic. Sama budowa drogi pozwoli w przyszłości odciążyć praktycznie całą dzielnicę od ciężkiego ruchu - jeśli do tego powstaną kolejne fragmenty drogi w kierunku ul. Towarowej, a także w kierunku Bytkowa/Richtera.

Jan Wieczorek