21.10.2016

Ścieżki rowerowe w Siemianowicach Śląskich - którędy pojedziemy?

W ostatnim czasie Gmina informowała o fakcie otrzymania dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych oraz budowę centrów przesiadkowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji (w której znajduję się również ja) poprosiła o pokazanie szlaków rowerowych na mapie miasta. Otrzymaliśmy czarno-białą mapkę dlatego na szybko postanowiłem zaznaczyć planowane i już istniejące szlaki rowerowe, aby mapka była bardziej czytelna. 

Jak widać ścieżki rowerowe połączą centrum Siemianowic Śląskich, Michałkowice, Bytków i Bańgów. W centrum Siemianowic powstanie centrum przesiadkowe na głównym przystanku komunikacji miejskiej (Plac Wolności), a na Osiedlu Tuwima (w pobliżu placu Alfreda), w Michałkowicach (na Bytomskiej) oraz na Bańgowie powstaną mniejsze centra. Po realizacji inwestycji oraz patrząc na już istniejące ścieżki sieć wygląda całkiem senownie. Jednak już wcześniej wspólnie z grupą Aktywne Michałkowice sygnalizowaliśmy brak drogi rowerowej i wspólnego przystanku w centrum Michałkowic, ale ten temat ma być wzięty pod uwagę w przyszłości - do tego projektu nie było już możliwości korekty. Podobnie rzecz ma się z okolicą Hugo i Powstańców, a także Przełajki - tam również trzeba pomyśleć nad tym, aby w przyszłości powstała sieć dodatkowych dróg rowerowych.

Opisywany projekt unijny powinien być dopiero początkiem, bowiem potrzeby w naszym mieście (jeśli chodzi o drogi rowerowe) są ogromne.

Kilka szczegółów odnośnie dróg rowerowych ze strony miejskiej:

Projekt pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie” dofinansowany zostanie środkami unijnymi w ramach poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w okresie do końca marca2018r., a jego wartość wynosi 8 970 240,28 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 7 556 386,83 zł., a wkład własny Gminy -  1 413 853,45 zł.

Jan Wieczorek